Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Transport artlock

Μεταφορά

Η μεταφορά έργων τέχνης συνιστά μία εξαιρετικά σημαντική διαδικασία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και εστίασης στη λεπτομέρεια. Στην ArtLock οι μεταφορές έργων τέχνης πραγματοποιούνται από ειδικά οχήματα της εταιρίας. Πρόκειται για οχήματα τεχνολογίας προδιαγραφών Euro 5, με άδεια χρήσης στο λεκανοπέδιο Αττικής καθώς και σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο θάλαμος μεταφοράς φέρει ειδική επένδυση προκειμένου να παρέχει ασφαλή τοποθέτηση για κάθε σημείο που εφάπτονται τα έργα και έχει τη δυνατότητα ελεγχόμενων συνθηκών, με καταγραφικό θερμοκρασίας καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς, ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε αποστολής.

Η Artlock καλύπτει αποστολές με όλα τα μέσα μεταφοράς (οδικά, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά), αναλαμβάνοντας τις διατυπώσεις σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.